Δύο μονοκατοικίες στο Ν.Ρύσιο

Μελέτη – Κατασκευή
Δυο αυτόνομες κατοικίες και υπαίθριες διαμορφώσεις, Ν. Ρύσιο Δ.Θέρμης