Καπναποθήκη στην Καβάλα

Μελέτη
Μετατροπή Καπναποθήκης του 1960 σε χώρους καταστημάτων, γραφειακούς και κατοικιών με εσωτερικό αίθριο, Περιγιάλι Καβάλας.