Αίθουσα Δοκιμών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Διαμόρφωση της αίθουσας δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Νίκης 73 στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2007.