Εστιατόριο McDonald’s Florida Center

Κατασκευή

Περιοχή Αεροδρομίου