Γυμναστήριο

Μελέτη – Κατασκευή
Στην πλατεία Ναυαρίνου