Φαρμακείο, Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση Φαρμακείου, Μελέτη και Κατασκευή, 2009