Συνεδριακό κέντρο στα Λαδάδικα

Μελέτη – Κατασκευή 2007, Οργάνωση χώρου σε συνεδριακό κέντρο κι αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης