Συγκρότημα διαμερισμάτων στην οδό Κατερίνης – Περιοχή City Gate