Συγκρότημα διαμερισμάτων στην οδό Αλιάκμονος – Περιοχή City Gate