Πολιτική ποιότητας

quality-certificate-greek.jpg Η ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ δεσμεύεται να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, που εφαρμόζεται, πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, όπως προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

Η ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών της εταιρίας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2000 για μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων, οργάνωση και διοίκηση τεχνικών έργων, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.