Οργάνωση

Τα ιδρυτικά στελέχη

ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΥ: Αρχιτέκτων μηχανικός
ΜΑ, Dipl. Ing. Architekt – Technische Universitat, Wien, Austria

ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ: Αρχιτέκτων μηχανικός
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, MArch Iowa St. Univ., U.S.A.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Σ. ΤΟΛΗΣ: Πολιτικός Μηχανικός
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

organogramma.jpg