Κατασκευή των Γραφείων των Κεντρικών Υπηρεσιών και Διοίκησης της EFG-Eurobank Βουλαρίας

20-03-2012

Η ARKETIPO LTD BG ανέλαβε μετά από διαγωνισμό την διασκευή και αποπεράτωση των Γραφείων των Κεντρικών Υπηρεσιών και Διοίκησης της EFG – EUROBANK Βουλγαρίας στην Σόφια, μαζί με την κατασκευή Τραπεζικού Καταστήματος και Καταμετρηκού Κέντρου.

Πρόκειται για έργο 12.500τμ στην Νότια Περιφερειακή της Σόφιας (260 Okolovrusten st) προϋπολογισμού 1,500,000,00 ευρω.