Ενισχύσεις, αναπαλαιώσεις κτιρίων

Το τμήμα ειδικών κατασκευών της εταιρείας ασχολείται με:

  • Επισκευές – αποκαταστάσεις βλαβών φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα κτιρίων και άλλων τεχνικών έργων.
  • Επισκευές – αποκαταστάσεις στατικών βλαβών μνημείων, παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων
  • Ενισχύσεις φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιΐα με έγχυτους μανδύες ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, μεταλλικούς νάρθηκες περίσφιξης, χαλύβδινα ελάσματα και συνδέσμους, σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή.
  • Αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη των μορφολογικών τους στοιχείων