Συντήρηση έργων

Το εξειδικευμένο τμήμα συντήρησης και επισκευής βλαβών της εταιρείας παρέχει υπηρεσίες (after sale) είτε των έργων που έχει κατασκευάσει η ίδια είτε γενικά κάθε οικοδομικού έργου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι είτε με περιστασιακή πρόσκληση του πελάτη είτε με συμφωνητικό τακτικής περιοδικής ή προληπτικής συντήρησης, στους εξής τομείς:

  • Γενικές οικοδομικές και μικροοικοδομικές εργασίες
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού, ψυκτικών και θέρμανσης
  • Αυτοματισμοί, access control και δικτύων ασφαλείας