Μελέτη

Η ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στις μελέτες:

Για τις παραπάνω κατηγορίες κτιρίων η ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ καλύπτει όλο το φάσμα μελετών: αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες, και μάλιστα σε όλο το απαιτούμενο εύρος: ξεκινώντας με εργασίες αποτύπωσης, περνώντας στην αδειοδότηση από την πολεοδομική υπηρεσία, την κάλυψη των συνδέσεων με τις ΔΕΚΟ και την πυροπροστασία των χώρων, είτε πρόκειται για νέα εγκατάσταση είτε για μετασκευή υφιστάμενης, ακόμη και εν λειτουργία.