Δραστηριότητα

Η εταιρεία ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των μελετών, interior design,των κατασκευών,  των ενισχύσεων-αναπαλαιώσεων κτιρίων, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητων, της συντήρησης έργων καθώς και της οργάνωσης και διοίκησης τεχνικών έργων.  Τέλος αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών με τις αρχές του ενεργειακού σχεδιασμού.

Σημαντικότεροι πελάτες μας είναι:

STARBUCKS, SPRIDER STORES, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΑLPHA BANK Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ASPIS BANK A.E., ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΑΝΔΥΛΑΣ Α.Ε. (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ VW, AUDI), ΜEΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ CASH AND CARRY),  ΦΑΝΝΥ Α.Ε. (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FENA), CONTINENT ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., DANZAS A.E., AUSTRIAN AIRLINES A.E., LUFTHANSA A.E., McDONALDS HELLAS A.E., NIKOΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΗΣ), BEAUTY STUDIO A.E., BLOOM A.E. (KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΗΣ), MIELE HELLAS A.E.