ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ – Τεχνική Εταιρεία

Η ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ είναι τεχνική εταιρεία μελετών και κατασκευών.

Η δραστηριότητές της αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή και τη διαχείριση οικοδομικών έργων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως κατοικίες, εργοστάσια, καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι.

Επίσης αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή εξειδικευμένων έργων. Παράλληλα ειδικεύεται και στις πωλήσεις ακινήτων και κατοικιών.

Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000.

iso.jpg